คุณสมบัติผู้กู้

ผู้ที่จะขอยื่นกู้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 

 

- เป็นเจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ

- จดทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือ นิติบุคคล

- มีหน้างาน บริษัท โรงงาน ที่สามารถ ตรวจสอบได้

- มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่สามารถตรวจสอบได้

​​วิภาวี เลิศทรัพย์
โทร: 098-8255049

FOLLOW US:

  • line-logo
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon